Maatschappelijk werk

Het maakt niet uit waar je hulp bij wilt. We luisteren naar je, denken met
je mee en als het nodig is regelen we praktische zaken voor je. Wij zijn de
maatschappelijk werkers en dus de professionele hulpverleners van De
Regenboog Groep. Voor "zelfredzame daklozen" hebben we een speciaal spreekuur.

maatschappelijkwerk, maatschappelijk werker,

Steunpunten voor zelfredzame daklozen

Je bent je huis kwijt, maar de daklozenopvang is geen plek voor jou. Je bent immers niet verslaafd en hebt geen grote psychische problemen. Toch kan je wel wat hulp gebruiken.

Onze steunpunten voor "zelfredzame daklozen" zijn er voor jou. Dakloos zijn levert veel problemen op. Wij helpen je om die problemen aan te pakken. We wijzen je op de juiste instanties en vertellen je over belangrijke regelingen. We leggen uit bij welke hulpverleners je terecht kunt en doen echt iets voor je.

Met ons afspreken?

Bel naar 06 14 65 44 37 (maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 12:00)

of mail naar: maatschappelijkwerk@deregenboog.org

 

Algemeen maatschappelijk werk

Het maatschappelijk werk houdt spreekuur in de inloophuizen van De Regenboog Groep en soms ook daarbuiten. Voor meer informatie of een afspraak, kun je contact opnemen met onze bureaudienst.

Bel naar: 06- 52 48 28 87 of

mail maatschappelijkwerk@deregenboog.org.

 

Wij maken Amsterdam socialer, help je mee?

Aanmelden als vrijwilliger

 

Doneren, machtigen of iets nalaten